Shantykoor Schiehaven is opgericht op 14 juli 2007 in Pijnacker. Niet een plaats waar je direct een koor met die naam zou verwachten. De naam Schiehaven heeft dan ook niets met het vaarwater "De Schie" van doen, maar is afkomstig van de plaats waar iedere donderdagavond wordt gerepeteerd: bij de familie van Schie in Pijnacker. Een prima haven. Het koor mag zich inmiddels verheugen op een steeds groeiende schare bewonderaars. Het repertoir bestaat in hoofdzaak uit shanties, de liedjes die vroeger bij het werk aan boord werden gezongen, aangevuld met bekende zeemansliedjes. Het Shantykoor Schiehaven treedt regelmatig op. Soms in het openbaar en soms voor besloten gezelschappen. De optredens staan vermeld in de agenda. Voor het reserveren van optredens kunt u contact opnemen met onze boekingscoördinator.

Schiehavencafé